Pre?o brankársky tenis je vynikajúca forma herného tréningu

PRE?O BRANKÁRSKY TENIS JE VYNIKAJÚCA FORMA HERNÉHO TRÉNINGU

Brankársky tenis je vynikajúca forma herného tréningu.

Môže sa hra? ako jeden proti jednému, alebo dvojice proti sebe. Ve?kos? ihriska sa prispôsobý vekovým kategóriam brankárov.

Pravidlá sú podobné nohejbalu a tenisu, iba že sa hrá bez tenisovej rakety a brankári odbíjajú loptu rukou.

Táto hra rozvíja sú?aživos? medzi brankármi, ?alej odrazovú silu, reakciu pohybov, posi??uje ruky. Táto hra sa môže hra? na za?iatku tréningovej jednotky ako rozvi?ka, alebo na konci na odreagovanie.